Зуєва Наталія Олексіївна — Енциклопедія Сучасної України

Зуєва Наталія Олексіївна

ЗУ́ЄВА Наталія Олексіївна (17. 06. 1958, м. Дрогобич Львів. обл.) – лікар-ендокринолог. Д-р мед. н. (2002). Закін. Вінн. мед. ін-т (1985). Працювала лікарем. 1988–94 – в Укр. мед. ун-ті; від 1995 – пров. н. с. Ін-ту ендокринології та обміну речовин АМНУ; від 2008 – зав. відділу клін. ендокринології Укр. наук.-практ. центру ендокрин. хірургії, трансплантації ендокрин. органів і тканин (усі – Київ). Вивчає механізми порушення інсуліночутливості та формування цукр. діабету в різних контингентів населення, зокрема в осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Брала участь в укладанні «Малой энциклопедии врача-эндокринолога» (кн. 1–3, К., 2005–07).

Пр.: Structural properties of erythrocyte membranes in diabetic patients and non-diabetic persons who worked in 30-km zone of Chernobyl nuclear power station for a long time (1986–1994) // Diabetologia Croatica. 1999. Vol. 28, № 1; Гиперинсулинемия у детей-жителей загрязненных радионуклидами территорий и у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС (анализ возможных механизмов) // ПЭ. 2003. № 6; Новое в патогенезе и лечении сахарного диабета и его хронических осложнений. К., 2003; Ионизирующая радиация и инсулинорезистентность. К., 2004 (усі – співавт.).

О. Я. Родіонова


Покликання на статтю