Зюзіна Тетяна Опанасівна — Енциклопедія Сучасної України

Зюзіна Тетяна Опанасівна

ЗЮ́ЗІНА Тетяна Опанасівна (26. 08. 1959, м. Ворошиловськ, нині Алчевськ Луган. обл.) – педагог. Д-р пед. н. (2011). Закін. Київ. ін-т культури (1981). Працювала 1981–93 (з перервою) у Луган. обл. наук.-метод. центрі нар. творчості і культ.-осв. роботи, вчителювала. Від 1993 – у Луган. ун-ті: від 2011 – зав. каф. образотвор. мист-ва та профес. майстерності. Наук. дослідження: теорія і методика гуманітар. підготовки у ВНЗах, мист-во в системі заг. освіти, культурол. освіта у серед. навч. закладах, худож.-естет. та духовно-морал. виховання молоді.

Пр.: Науки про культуру та мистецтво в структурі гуманітарної університетської освіти: аналіз зарубіжних тенденцій // ВШ. 2005. № 5; «Етичний компонент» гуманітарної культурологічної освіти в університеті // Педагогіка і психологія формування твор. особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. З., 2006. Вип. 39; Культурологічна підготовка студентів у вищих навчальних закладах: теоретико-методологічні засади змісту освіти. Лг., 2009; Літературний твір у змісті гуманітарної підготовки студентів // Вісн. Луган. ун-ту. 2011. № 8, ч. 11.

О. М. Хорунжа


Покликання на статтю