Івакін Олексій Аркадійович — Енциклопедія Сучасної України

Івакін Олексій Аркадійович

ІВА́КІН Олексій Аркадійович (25. 02. 1936, м. Сатка Челябін. обл., РФ) – філософ. Д-р філос. н. (1982), проф. (1986). Держ. премія Казах. РСР (1984). Засл. діяч н. і т. України (2013). Закін. Ленінгр. ун-т (нині С.-Петербург, 1959). Працював 1960–67 у геол. установах Алма-Ати (нині Алмати); 1971–86 – в Ін-ті філософії та права АН Казах. РСР: ст. н. с.; 1986–88 – зав. каф. філософії в Алма-Атин. ВПШ; в Одес. ун-ті: 1988–96 – зав. каф. філософії Ін-ту соц. наук, 1996–97 – проф. каф. філософії природознав. ф-тів; від 1998 – зав. каф. філософії Одес. юрид. академії. Наук. дослідження: філос. проблеми природознавства, діалект. логіка, онтологія, гносеологія, футурологія. Автор ст. «Становление принципа развития в геологии» // «Материалистич. диалектика как общая теория развития» (Москва, 1983, т. 3), «Становление содержания понятий “отрицание” и “преемственность” в геологии» // «Отрицание и полагание» (К., 1990), навч. посібника «Філософія» (О., 2004).

Пр.: Роль принципов диалектики в геологическом познании. Алма-Ата, 1979; Прерывное и непрерывное. К., 1983 (співавт.); Краткий очерк общей философии. О., 1999; Диалектическая философия. О.; С.; Москва, 2007.

О. В. Чайковський


Покликання на статтю