Іваненко Віктор Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Іваненко Віктор Іванович

ІВАНЕ́НКО Віктор Іванович (20. 05. 1928, Київ) – фахівець у галузі АСК. Д-р тех. н. (1968), проф. (1971). Засл. діяч н. і т. України (1998). Закін. Київ. політех. ін-т (1951). Працював у Ін-ті електротехніки АН УРСР (1952–58), Ін-ті кібернетики НАНУ (1958–96): зав. відділу синтезу керуючих систем (1959–94); від 1996 – гол. н. с. Навч.-наук. комплексу «Ін-т приклад. систем. аналізу» Мін-ва освіти і науки України та НАНУ (усі – Київ). Водночас 1969–2003 – у Нац. тех. ун-ті України «Київ. політех. ін-т»: від 1992 – зав. каф. матем. моделювання екон. систем; від 1995 – проф. каф. інформатики Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». Зробив вагомий внесок у розвиток заг. теорії прийняття рішень та теорії керов. випадк. процесів, зокрема запропонував статист. закономірності, що описують статистично нестійкі випадк. явища, варіац. метод і метод монотон. операторів у теорії керування системами з нескінченно-вимір. фазовим простором.

Пр.: Вариационные методы в задачах управления для объектов с распределенными параметрами. К., 1988 (співавт.); Проблема неопределенности в задачах принятия решений. К., 1990 (співавт.); Имитационное моделирование теплового режима горения. К., 1991 (співавт.); Decision making in «random in a broad sense» environments // Theory and Decision. 2000. № 49; Experiment in the general decision problem // Там само. 2005. № 57 (співавт.); Decision systems and non-stochastic randomness. New York, 2009.

В. К. Задирака


Покликання на статтю