Іваненко Іван Дем’янович — Енциклопедія Сучасної України

Іваненко Іван Дем’янович

ІВАНЕ́НКО Іван Дем'янович (26. 05. 1907, с. Самійлівка, нині Близнюків. р-ну Харків. обл. – 20. 11. 1975, Полтава) – зоолог. Д-р біол. н. (1959), проф. (1960). Закін. Харків. ун-т (1932). Від 1935 працював у Бердян. і Херсон. пед., Херсон. с.-г. ін-тах, Таджиц. ун-ті (Сталінабад, нині Душанбе); 1962–74 – зав. каф. зоології Полтав. пед. ін-ту. Досліджував морфогенез тварин, структуру біоценозів Степу та Лісостепу УРСР. Описав закономірності формотворення тварин, зумовлені середовищем.

Пр.: Матеріали до вивчення біоценозів заповідного степу Асканія Нова // Про ценотичні системи хребетних тварин: Пр. Н.-д. зоол.-біол. ін-ту Харків. ун-ту. 1936; К вопросу об изменениях в животном населении степи под влиянием агрокультуры // ЗЖ. 1938. Т. 17, вып. 5; О гибели некоторых видов птиц на юге Украины // Природа. 1940. № 10; О численно прогрессирующих видах птиц в древесных насаждениях степи // ЗЖ. 1955. Т. 34, вып. 2; Постнатальное развитие кабана в связи с условиями внешней среды. Сталинабад, 1956.

Літ.: Решетник Е. Г. Памяти Ивана Демьяновича Иваненко // Актуал. пит. збереження і відновлення степ. екосистем. Асканія-Нова, 1998; Закалюжний В. М. Слово про вчителя // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України. П., 2007.

В. М. Самородов


Покликання на статтю