Іваницька Ольга Михайлівна — Енциклопедія Сучасної України

Іваницька Ольга Михайлівна

ІВАНИ́ЦЬКА Ольга Михайлівна (18. 11. 1957, Київ) – економіст, фахівець у галузі державного управління. Канд. екон. н. (1991), д-р н. з держ. упр. (2007). Закін. Укр. с.-г. академію (1979), Ін-т держ. упр. та самоврядування при КМ України (1994; обидва – Київ). Працювала у Нац. аграр. ун-ті (1979–97); Нац. академії держ. упр. при Президентові України (1997–2005); у 2005–08 – зав. каф. банків. справи Держ. академії статистики, обліку та аудиту при Держкомстаті України (усі – Київ); від 2009 – зав. каф. упр. навч. закладом, менеджменту та економіки освіти Ін-ту лідерства, освіт. законодавства і політики Київ. міського пед. ун-ту. Наук. дослідження: фінанс. інфраструктура та держ. регулювання її розвитку, фінанс. ринки в Україні й за кордоном, економіка освіти.

Пр.: Фінансові ринки: Навч. посіб. К., 1999; Сучасні кар'єрні системи і гендерне питання // Гендерні аспекти держ. служби. К., 2002; Державне регулювання розвитку фінансової інфраструктури. К., 2005; Глобальна фінансова інфраструктура та її інституції в системі національного державного управління // Держава та регіони: Зб. наук. пр. З., 2008. № 2.

В. Д. Бакуменко


Покликання на статтю