Іваницький Віктор Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Іваницький Віктор Федорович

ІВАНИ́ЦЬКИЙ Віктор Федорович (20. 11 (02. 12). 1881, с. Калузьке Херсон. губ., нині с. Калуга Березнегуват. р-ну Микол. обл. – лютий 1955, м. Кам'янець-Подільський Хмельн. обл.) – сходознавець та бібліотекознавець. Закін. істор. відділ. Київ. духов. академії (1906), залиш. на каф. євр. історії. Захистив 1911 дис., одержав ступ. магістра і до 1919 працював проф. у навч. закладах, читав лекції з історії Давнього Сходу. Від 1921 – у Всенар. б-ці України (ВБУ): зав. відділів орієнталії, бібліотекознавства, стародруків, 1923–33 – заст. дир., 1929 – в. о. дир. На поч. 20-х рр. розробляв питання розподілу й опрацювання фондів, уклав інструкції, впроваджував їх у практику. Підготував наук.-метод. основи підруч. б-ки, керував її створенням у ВБУ. Одним з перших розробляв теор. питання визначення стародруків, рідкіс. і цінних видань, їх обліку, опису, зберігання, орг-ції колекцій. Керував наук. діяльністю ВБУ, підготовкою видань, орг-цією аспірантури. Ред. «Журналу бібліотекознавства та бібліографії». Брав участь у роботі НДІ бібліотекознавства ВБУ, згодом Н.-д. кабінету бібліотекознавства при ВУАН. Опрацьовував теор. пит. бібліотекознавства, проблеми підготовки кадрів, орг-ції н.-д. діяльності в б-ках, координації роботи б-к; виступав з доповідями. Досліджував євр. друкар. справу, історію євр. друкарства в Україні. Нештат. співроб. євр. істор.-археогр. комісії АН (1928). Від січня 1932 до липня 1933 – дир. вид-ва ВУАН. У серпні 1933 під час «чисток» звільнений з ВБУ. 1933–50 – у Марій. респ. б-ці в Йошкар-Олі: засн. і зав. довідк.-бібліогр. відділу. Повернувся в Україну. Залишив мемуари (не опубл.).

Пр.: Филон Александрийский: Жизнь и обзор лит. деятельности. К., 1911; О происхождении иудейского эллинизма Александрии // Тр. Император. Киев. духов. академии. 1912. Т. 1, кн. 2; Иудейско-арамейские папирусы с острова Элефантины и их значение для науки Ветхого Завета // Там само. 1914. Т. 3, кн. 11, 12; Науково-дослідча праця в галузі книгознавства та бібліотекознавства в зв'язку з підготуванням бібліотекарів та встановленням аспірантури при наукових бібліотеках // Бібліотеч. зб. 1926. № 1; З життя закордонних бібліотек // Журн. бібліотекознавства та бібліографії. 1928. № 2, 3.

Літ.: Ковальчук Г. Директори Всенародної бібліотеки України (20–30-ті рр.) // З архівів ВУЧК– ГПУ– НКВД– КГБ. 2000. № 2/4; Мансурова Л. В. Ф. Иваницкий и просветительская деятельность в Марийском крае (К 125-летию со дня рожд.) // БВ. 2006. № 3; Степченко О. П. Українські вчені – фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1918–1934). К., 2008.

Г. І. Ковальчук


Покликання на статтю