Іваницький Георгій Костянтинович — Енциклопедія Сучасної України

Іваницький Георгій Костянтинович

ІВАНИ́ЦЬКИЙ Георгій Костянтинович (01. 01. 1940, Київ) – фізик. Д-р тех. н. (2004). Держ. премія України в галузі н. і т. (1997). Премія ім. Г. Проскури АН УРСР (1986). Закін. Київ. ун-т (1961). Працював у Київ. автодорож. ін-ті (1965–67); від 1967 – у Ін-ті тех. теплофізики НАНУ (Київ): від 2004 – пров. н. с. Наук. дослідження: кінетика фазових переходів на межі розділу рідина–пара; кінетика адсорбції поверхнево-актив. речовин на поверхні рідини з метою впливу на інтенсивність процесів конденсації та випаровування; тепломасообмін в процесах конденсації і випаровування краплин.

Пр.: Оптимизация процессов распылительной сушки. К., 1984 (співавт.); Моделирование процессов деформирования и дробления капель при движении в жидкости // ПТ. 1997. Т. 19, № 1; The principle of discrete-pulse energy input – new approach to the development of efficient power-saving technologies // Ann. Review of Heat Transfer. 2003. Vol. 13, № 5 (співавт.); Неравновесная модель стационарного истечения вскипающих потоков // Доп. НАНУ. 2004. № 2 (співавт.); Тепломассообмен и гидродинамика в парожидкостных дисперсных средах. Теплофизические основы дискретно-импульсного ввода энергии. К., 2008 (співавт.).

Ю. П. Золотаренко


Покликання на статтю