Іваницький-Василенко Сергій Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Іваницький-Василенко Сергій Михайлович

ІВАНИ́ЦЬКИЙ-ВАСИЛЕ́НКО Сергій Михайлович (15(27). 02. 1883, м. Золотоноша, нині Черкас. обл. – 10. 02. 1984, Київ) – історик права. 1908 (за ін. даними – 1909) закін. Ун-т св. Володимира у Києві. Був пом. присяж. повіреного, діловодом Київ. Маріїн. громади сестер-жалібниць, секр. болгар. консульства в Києві, зав. адм. відділ. виконав. комісії зі спорудження Ладоз. водопроводу при С.-Петербур. общин. управлінні. 1918–19 – секр.-юрисконсульт Київ. вчител. кооперативу; за режиму П. Скоропадського – службовець департаменту законодав. справ Держ. канцелярії; у січні–липні 1920 – співроб. Комісії для виучування звичаєвого права ВУАН, від 1921 – Комісії для виучування історії зх.-руського та укр. права ВУАН, водночас 1921–24 – професор. стипендіат каф. історії руського і зх.-європ. права Київ. ін-ту нар. госп-ва; 1924–29 – відп. секр. Київ. секції наук. працівників профспілки працівників освіти; від 1929 – секр. президії, від 1932 – дир. вид-ва ВУАН. Після ліквідації правн. установ ВУАН у 1934–36 – н. с. Центр. архіву давніх актових книг; 1936–44 – юрисконсульт низки госп. орг-цій спочатку в Києві, а під час 2-ї світ. війни – у м. Алма-Ата (нині Алмати). Після повернення 1944 до Києва працював консультантом (до 1949) і держ. арбітром (до 1953) у Держарбітражі при РМ УРСР. 1949–53 – юрисконсульт Мін-ва торгівлі УРСР, за сумісн. 1953–58 – Мін-ва культури УРСР. Досліджував проблеми історії Маґдебур. права і шляхет. землеволодіння часів Гетьманщини. У «Працях Комісії для виучування історії західно-руського та українського права» вмістив наук. розвідки «Державське землеволодіння польської шляхти в Гетьманщині», «Закон про опіку над недолітками у джерелах Магдебурзького права Західної Русі й Гетьманщини» (обидві – 1925, вип. 1), «Нове в історії міст під Магдебурзьким правом у Великому князівстві Литовському» (1929, вип. 6). У 2001 за архів. матеріалами в щоріч. «Правова держава» опубліковані його доповіді на засіданні цієї комісії – «Джерела Магдебурзького права в Західній Русі й Гетьманщині» та «Історико-догматичне виучування джерел Магдебурзького права в Західній Русі й Гетьманщині». У період академ. кампанії «критики і самокритики» вмістив у ж. «Україна» (1932, № 2) тенденційну ст. «Повернута в минуле аграрна політика ліберальної буржуазії (з приводу праць академіка М. П. Василенка з історії кріпаччини на Україні)».

Літ.: Усенко І. Б. Сергій Михайлович Іваницький-Василенко і його дослідження джерел Магдебурзького права // Правова держава. Вип. 12. К., 2001.

І. Б. Усенко


Покликання на статтю