Іванів Юрій Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Іванів Юрій Андрійович

ІВА́НІВ Юрій Андрійович (25. 09. 1955, с. Безброди Буського р-ну Львів. обл.) – лікар-кардіолог. Д-р мед. н. (2007), проф. (2008). Закін. Львів. мед. ін-т (1978), де й працює від 1979 (нині ун-т): від 1992 – зав. каф. промен. діагностики ф-ту післядиплом. освіти. Вивчає порушення і можливості корекції ліпід. обміну у хворих на атеросклероз, проблеми використання ультразвук. методів для виявлення клапан. кардіоміопатій та вибору лікув. тактики при них; розробляє функці. трасонографія, допплерів. і черезстравохідна ехокардіографії) вроджених і набутих аномалій серця.

Пр.: Артеріальна гіпертонія: сучасні діагностичні та лікувальні підходи. Л., 1998; Трансторакальная эхокардиография: методика исследования и клиническая интерпретация. К., 1998; Ехокардіографічна оцінка ймовірності виконання реконструктивного втручання з метою корекції мітральної недостатності // Серце і судини. 2006. № 1; Порівняльний аналіз клініко-фенотипних та ехокардіографічних ознак при некомпактності лівого шлуночка, дилатаційній кардіоміопатії та множинних аномальних хордах // УКЖ. 2008. № 4 (усі – співавт.).

І. В. Дац


Покликання на статтю