Іванов Борис Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Іванов Борис Олексійович

ІВАНО́В Борис Олексійович (22. 12. 1948, м. Хабаровськ, РФ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1982), проф. (1987), чл.-кор. НАНУ (2009). Премія ім. О. Давидова НАНУ (2005). Держ. премія України в галузі н. і т. (2013). Закін. Харків. ун-т (1972), де відтоді й працював. 1974–83 – у Фіз.-тех. ін-ті низьких т-р АН УРСР (Харків): від 1978 – ст. н. с.; 1983–85 – зав. лаб. теорії магнетизму Ін-ту теор. фізики АН УРСР і 1985–95 – Ін-ту металофізики НАНУ; від 1995 – в Ін-ті магнетизму НАНУ (усі – Київ): від 2009 – зав. лаб. фізики магніт. матеріалів. Водночас від 1984 – проф. каф. математики і теор. радіофізики Київ. ун-ту. Наук. дослідження: солітони у твердому тілі, надпровідність, неодновимірні солітони, теорія магніт. домен. структур, магнітна релаксація, макроскопічні квант. ефекти. Визначив нерівноважну термодинаміку солітон. газу в одновимір. магніт. системах, близьких до точно інтегрованих; запропонував неньютон. рівняння для опису динаміки магніт. вихорів; передбачив ефекти макроскопіч. квант. тунелювання.

Пр.: Нелинейные волны намагниченности. Динамические и топологические солитоны. К., 1983 (співавт.); Динамика доменных границ в слабых ферромагнетиках // УФН. 1985. Т. 146, № 3 (співавт.); Magnetic solitons // Physics Reports. 1990. Vol. 194, № 3–4 (співавт.); Dynamics of topological magnetic solitons. Experiment and theory // Springer Tracts in Modern Physics. 1994. Vol. 129 (співавт.); Мезоскопические антиферромагнетики: статика, динамика, квантовое туннелирование // ФНТ. 2005. № 31; Excitation of spin dynamics by spin-polarized current in vortex state magnetic disks // Phys. Rev. Lett. 2007. Vol. 99 (співавт.); Pairing of solitons in two-dimensional S=1 magnets // Там само. 2008. Vol. 100 (cпівавт.); Inertia-driven spin switching in antiferromagnets // Nature Physics. 2009. Vol. 5 (співавт.).

А. І. Бугрій


Покликання на статтю