Іванов Вадим Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Іванов Вадим Миколайович

ІВАНО́В Вадим Миколайович (18(30). 05. 1892, м. Маріуполь, нині Донец. обл. – 15. 01. 1962, Київ) – лікар-терапевт. Д-р медицини (1935), проф. (1934), акад. АМН СРСР (1953) та АН УРСР (1957). Засл. діяч н. УРСР (1946). Сталін. премія (1951). Держ. нагороди СРСР. Закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1916). Працював лікарем. Від 1918 – у Київ. мед. ін-ті: проф., зав. факультет. терапевт. клініки (1933–41), очолював каф. терапії сан.-гіг. (1944–51) і стоматол. (1945–48) ф-тів, шпитал. терапевт. клініку (1951–62); водночас – кер. відділу клін. фізіології Ін-ту фізіології АН УРСР (Київ, 1953–62). Голова Наук. т-ва терапевтів УРСР (від 1953). Наук. дослідж. з фізіології й патології трав. та дихал. систем, онкології. На основі клін.-фізіол. вивчення рухової і секретор. функцій шлунка, період. діяльності органів травлення вперше виявив своєрід. клін.-тоніч. стан шлунка при болях, описав типи гіперсекреції, гіперсекреторні та больові кризи, явище гетерохімії при виразк. хворобі; для дослідж. шлунк. секреції започаткував застосування подразників різної сили. Один з основоположників у СРСР гастрографії. Вивчав клін. і діагност. значення томофлюорографії при захворюваннях легень (туберкульоз, абсцеси); заг. зміни в організмі хворих на рак внутр. органів. На фасаді однієї з лікарень Києва, де працював І., йому відкрито мемор. дошку.

Пр.: О забрасывании содержимого 12-перстной кишки в тощий желудок вне пищеварения // Рус. клиника. 1926. Т. 5, № 23; Дивертикулы желудка. К., 1948 (співавт.); Диагностика рака легких // ВД. 1949. № 1; Диагностическое и клиническое значение томофлюорографии. К., 1951; Достижения внутренней медицины в Украинской ССР за 40 лет // ВД. 1957. № 12; Избранные труды. К., 1985.

Літ.: Бурчинский Г. И. Основные направления научной деятельности академика АН УССР, действительного члена АМН СССР, проф. В. Н. Иванова // Вопр. гастроэнтерологии. К., 1963; Пелещук А. П., Ревуцький Є. Л. Вадим Миколайович Іванов: До 100-річчя з дня народж. // ЛС. 1992. № 4; Касьяненко І. В. Розвиток ідей акад. В. М. Іванова в сучасній онкології // Там само; Москаленко В. Ф., Полякова І. М. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (1841–2006). К., 2006.

В. П. Шипулін


Покликання на статтю