Іванов Віктор Євгенович — Енциклопедія Сучасної України

Іванов Віктор Євгенович

ІВАНО́В Віктор Євгенович (09(22). 11. 1908, с. Стара Майна, нині Ульянов. обл., РФ – 27. 12. 1980, Харків) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1961), проф. (1963), чл.-кор. АН СРСР (1964), акад. АН УРСР (1967). Засл. діяч н. УРСР (1978). Держ. премія СРСР (1972), премія РМ СРСР (1981, посмертно). Держ. нагороди СРСР. Закін. Ашхабад. пед. ін-т (нині Ашґабат; 1942) і Одес. гідрометеорол. ін-т (1945). Працював на вироб-ві (1924–29), зав. відділу ред. г. «На смену» (м. Свердловськ, нині Єкатеринбург, РФ; 1929–32), ред. г. «ТезеИоя» (м. Байрам-Алі, нині Туркменістан; 1933–37), заст. гол. ред. г. «Туркменская искра» (Ашхабад, 1937–39). Від 1947 – у Харків. фіз.-тех. ін-ті АН УРСР: від 1949 – нач. лаб., від 1957 – відділу вакуум. металургії, від 1959 – заст. дир., від 1965 – дир. За сумісн. від 1949 – у Харків. ун-ті: 1962–70 – засн. і зав. каф. матеріалів реакторобудування. Спільно з К. Синельниковим побудував вакуумні прокатні стани (1952–53) і заснував новий наук. напрям – вакуумну металургію. Дослідив прокатку у вакуумі урану, цирконію, берилію, ніобію та ін. металів. За допомогою методу вакуум. плакування отримав багатошарові матеріали з підвищеними мех. і особливими фіз. властивостями. Зі співроб. виконав фундам. дослідж. механізмів пластич. деформації і руйнування металів з гексагонал. щільноупаков. структурою (берилій, цирконій та ін.), зробивши вагомий внесок у розуміння фіз. природи руйнування берилію і заклавши фіз. основи вирішення проблеми ламкості цих металів. Проводив дослідж. у галузі реактор. та радіац. матеріалознавства, з питань захисту матеріалів і елементів конструкцій від окиснення та впливу ін. агресив. середовищ. Разом з учнями детально дослідив окиснення силіцидів, карбідів інтерметалідів, розробив жаростійкі (до 2800 °С) покриття і методи їх нанесення. Запропонував принципи створення композиц. матеріалів за допомогою методу направленої кристалізації евтектич. сплавів.

Пр.: Высокотемпературные защитные покрытия на молибдене. К., 1956; Применение вакуумных методов в разработке жаропрочных сплавов. К., 1957; Чистые и сверхчистые металлы. Москва, 1965 (співавт.); Защита вольфрама от окисления при высоких температурах. Москва, 1968 (співавт.); Атомная наука и техника в СССР. Москва, 1977 (співавт.); Актуальные задачи физики радиационных повреждений материалов // Реактор. материалы. Москва, 1978. Т. 1 (співавт.); Физические основы решения проблемы хрупкости бериллия // УФЖ. 1978. Т. 23, № 11 (співавт.).

Літ.: Виктор Евгеньевич Иванов (1908–1980): Библиогр. указ. Москва, 1991; Ажажа В. М., Лавриненко С. Д., Пилипенко Н. Н. Развитие вакуумной металлургии в УФТИ–ННЦ ХФТИ (К столетию со дня рожд. В. Е. Иванова) // Вопр. атом. науки и техники. 2008. № 1; Академик Виктор Евгеньевич Иванов. Х., 2008.

В. Ф. Зеленський


Покликання на статтю