Іванов Іван Костянтинович — Енциклопедія Сучасної України

Іванов Іван Костянтинович

ІВАНО́В Іван Костянтинович (05. 07. 1932, с-ще Рубіжне, нині місто Луган. обл. – 05. 11. 1986, Дніпропетровськ) – ветеринарний лікар. Д-р біол. н. (1971), проф. (1975). Закін. Харків. вет. ін-т (1959), де й працював від 1961: проф. каф. патол. анатомії (1976–77); зав. каф. нормал. і патол. фізіології Воронез. (РФ, 1977–82) та Дніпроп. (1982–86) с.-г. ін-тів. Вивчав залежність імунол. реактивності організму тварин від віку та фізіол. стану, імунол. взаємини матері та плода; інтенсивність білк. метаболізму свиней в онтогенезі; вплив біологічно актив. речовин, зокрема з торфу, на продуктивні якості та показники природ. резистентності у с.-г. тварин.

Пр.: Патологическая физиология сельскохозяйственных животных: Учеб. Москва, 1985; Рекомендации по использованию гумата натрия (гумината) для повышения естественной резистентности и продуктивности крупного рогатого скота. К., 1988; Применение препарата из торфа для повышения сохранности и продуктивных качеств цыплят-бройлеров // Зоогигиен. и вет.-сан. аспекты пром. птицеводства: Межвузов. сб. науч. тр. Москва, 1988 (усі – співавт.).

В. Г. Грибан


Покликання на статтю