Іванов Микола Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Іванов Микола Іванович

ІВАНО́В Микола Іванович (19. 05. 1923, с. Лукіно, нині Твер. обл., РФ – 25. 03. 2008, Донецьк) – економіст. Канд. тех. (1955), д-р екон. (1969) н., проф. (1970), чл.-кор. НАНУ (1979). Засл. діяч н. і т. УРСР (1979). Премія ім. О. Шліхтера АН УРСР (1982). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Моск. гірн. ін-т (1951). Працював у цьому Ін-ті (1951–57); Донец. н.-д. вугіл. ін-ті (1957–67); у 1967–86 – зав. відділу екон. моделювання, водночас 1973–86 – заст. дир. з наук. роботи, 1986–2002 – зав. відділу проблем ефектив. використання вироб. потенціалу, від 2002 – гол. н. с. Ін-ту економіки пром-сті НАНУ (Донецьк). Досліджував проблеми підвищення екон. ефективності капітал. вкладень у пром. вироб-во, удосконалення планування та упр. вироб-вом на базі застосування матем. методів та ЕОМ.

Пр.: Экономико-математическое моделирование развития горных работ на шахтах. Москва, 1971; Моделирование организации шахтного строительства. Москва, 1973; Планирование производства горнорудных объединений и предприятий. К., 1976; Планирование и организация производства основных фондов в промышленности. К., 1982; Производственный потенциал: обновление и использование. К., 1989; Структурные сдвиги в производственном потенциале. К., 1993; Экономические аспекты производственного потенциала: теория и практика. Д., 2000; Производственный потенциал: проблемы обновления и развития. Д., 2002 (співавт.).

Літ.: 60-річчя члена-кореспондента АН УРСР М. І. Іванова // Вісн. АН УРСР. 1983. № 5; Микола Іванович Іванов: Біобібліографія до 80-річчя. Д., 2003.

М. Г. Чумаченко

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
М. Г. Чумаченко . Іванов Микола Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14341 (дата звернення: 21.06.2021)