Іванов Михайло Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Іванов Михайло Олексійович

ІВАНО́В Михайло Олексійович (06. 09. 1940, м. Свердловськ, нині Єкатеринбург, РФ) – металофізик. Д-р фіз.-мат. н. (1985), проф. (1993). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1990). Закін. Київ. ун-т (1962). Відтоді працює в Ін-ті металофізики НАНУ (Київ): 1989–91 – зав. лаб. теорії неідеал. кристалів, 1991–93 – пров. н. с., 1993–96 – гол. н. с., від 1996 – зав. відділу теорії неідеал. кристалів. Дослідж. у галузі теор. фізики, фізики твердого тіла, теорії неідеал. кристалів.

Пр.: О природе уширения линий инфракрасного поглощения на высокочастотных локальных колебаниях // ФТТ. 1966. Т. 8, № 1 (співавт.); Динамика квазилокальных колебаний при высокой концентрации примесных центров // Там само. 1970. Т. 12, № 7; Интерметаллиды Ni3Al и ТіAl: микроструктура, деформационное поведение. Екатеринбург, 2002 (співавт.); Структура колебательного спектра двухкомпонентной неупорядоченной цепочки произвольного состава // ФНТ. 2008. Т. 34, № 7 (співавт.).

С. А. Беспалов


Покликання на статтю