Іванов Сергій Віталійович — Енциклопедія Сучасної України

Іванов Сергій Віталійович

ІВАНО́В Сергій Віталійович (20. 08. 1958, м. Конотоп Сум. обл.) – хімік. Д-р хім. н. (1995), проф. (1996). Засл. діяч н. і т. України (2017). Держ. премія України в галузі н. і т. (2012). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (1997). Закін. Київ. політех. ін-т (1981). Працював 1981–92 в Ін-ті заг. та неорганіч. хімії АНУ; 1988–91 – у Відділ. наук. інформації АН УРСР; 1991–96 – у Наук.-організац. відділі Президії НАНУ: вчений секр.; 1994–95 – в Ін-ті хімії поверхні НАНУ: пров. н. с.; 1995–97 – в Ін-ті колоїд. хімії та хімії води НАНУ (усі – Київ): пров. н. с. 1996–2000 – заст. голови ВАК України. 1997–2000 – проф. каф. неорганіч. хімії Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т»; 2000–10 – зав. каф. хімії і хім. технології, водночас 2001–03 – декан ф-ту аеропортів, 2003–04 – дир. Ін-ту транспорт. технологій, 2004–05 – дир. Ін-ту екол. безпеки, 2005–06 – дир. Ін-ту міського госп-ва, 2006–10 – проректор з навч.-метод. роботи Нац. авіац. ун-ту; 2010–14 – ректор, зав. каф. експертизи харч. продуктів Нац. ун-ту харч. технологій; від 2015 – 1-й проректор наук.-пед. роботи Нац. академії керів. кадрів культури і мист-в (усі – Київ). Наук. дослідження: проблеми хім. матеріалознавства; електрод. процеси, що відбуваються на межі розподілу провідників І і ІІ роду; удосконалення технології вироб-ва та використання нафт. і альтернатив. палив.

Пр.: Гальванотехника. Фторсодержащие электролиты и растворы: Справоч. К., 1993; Загальна та неорганічна хімія: Підруч. К., 2002. Ч. 1; 2000. Ч. 2; Полімерне матеріалознавство: Підруч. К., 2006; Фізико-хімія полімерів: Підруч. К., 2009 (усі – співавт.).

Є. С. Сікорський


Покликання на статтю