Іванова Ганна Павлівна — Енциклопедія Сучасної України

Іванова Ганна Павлівна

ІВАНО́ВА Ганна Павлівна (21. 03. 1903, С.-Петербург – 27. 03. 1963, Сімферополь, за ін. даними – 30. 03. 1963, Ленінград, нині С.-Петербург) – мистецтвознавець і археолог. Канд. мистецтвознавства (1938), д-р істор. н. (1962). Закін. Ленінгр. ун-т (1925). Працювала 1923–26, 1928–34 у приміських палацах-музеях Ленінграда, 1926–28 – в Музеї АМ і Рос. музеї, 1942–45 – Саратов. ХМ (РФ); 1945–47 – заст. дир. Керчен. істор.-археол. музею; 1947–57 – на каф. історії мист-в Ленінгр. ун-ту; 1957–63 – ст. н. с. Сімфероп. відділу антич. і середньовіч. археології Криму Ін-ту археології АН УРСР. Сприяла створенню лапідарію у Херсонес. музеї; читала наук.-популярні лекції з питань мистецтвознавства, атеїзму. Вивчала класифікацію неопубл. колекції скульптури антич. Херсонеса. Наук. дослідження: історія антич. мист-ва, відображення зразків грец. та місц. міфології у живописі та скульптурі Боспора і Херсонеса, археологія Пн. Причорномор'я.

Пр.: Античный саркофаг и деревянная резьба на Боспоре в эпоху эллинизма // Тр. Эрмитажа. Ленинград, 1950; Боспорские антропоморфные надгробья // СА. 1950. Т. 13; Боспорская живопись // Арх-ра и история Боспора. Сф., 1952; Искусство античных городов Северного Причерноморья. Ленинград, 1953; Скульптура и живопись Боспора: Очерки. К., 1961; Античная живопись. Москва, 1966 (співавт.); Античная скульптура Херсонеса: Каталог. К., 1976.

Літ.: Ганна Павлівна Іванова: Некролог // Археологія. 1964. Т. 17; А. П. Иванова: Некролог // Сов. археология. 1964. № 1.

Р. Д. Бащенко


Покликання на статтю