Іванова Олена Феліксівна — Енциклопедія Сучасної України

Іванова Олена Феліксівна

ІВАНО́ВА Олена Феліксівна (22. 06. 1949, Харків) – психолог. Д-р психол. н. (1992). Закін. Харків. ун-т (1971), де й працює від 1975: від 1996 – зав. каф. психології. Вивчає психологію пам’яті, зв’язок пам’яті й мислення, проблеми істор. пам’яті, історію психології.

Пр.: Психология мышления и памяти: Учеб. пособ. Х., 1990; Історія психології ХІХ–ХХ століття (на матеріалі розвитку психології на Слобожанщині): Навч. посіб. Х., 1996; О некоторых особенностях агрессивности в современном обществе // Вісн. Харків. ун-ту. 1997. № 391; Влияние мотивации достижения и гендерных ролей на особенности запоминания // Там само. 2007. № 793 (співавт.).

Ю. Ю. Полякова

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Ю. Ю. Полякова . Іванова Олена Феліксівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14438 (дата звернення: 21.06.2021)