Зосимович Володимир Юрійович — Енциклопедія Сучасної України

Зосимович Володимир Юрійович

ЗОСИМО́ВИЧ Володимир Юрійович (04. 12. 1933, с. Залізне Дзержин. р-ну Сталін. обл., нині у складі смт Новгородське Дзержин. міськради Донец. обл.) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1992). Закін. Київ. ун-т (1957), де відтоді й працював. 1967–72 – у геол. музеї Центр. наук.-природн. музею АН УРСР; від 1972 – в Ін-ті геол. наук НАНУ (обидва – Київ): 1972–77 – вчений секр., від 1993 – пров. н. с. Обґрунтував доцільність виділення субпаратетісу як самост. зони; розробив детал. стратиграфію верхньоеоцен., олігоцен. і міоцен. відкладів субпаратетісу. Співавтор «Стратиграфічного кодексу України» (К., 1997).

Пр.: Олигоценовые отложения Днепровско-Донецкой впадины. К., 1981; Стратиграфическая схема палеогеновых отложений Украины. К., 1987 (співавт.); Oligocene-miocene transition in the Subparatetis. Bucuresti, 1996; Особливості складу і датування середньо-верхньоеоценових відкладів зони зчленування Дніпровсько-Донецької западини та окраїн Донбасу // Зб. наук. пр. Ін-ту геол. наук НАНУ. 2009 (співавт.).

Д. Є. Макаренко


Покликання на статтю