Зайцев Володимир Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Зайцев Володимир Миколайович

ЗА́ЙЦЕВ Володимир Миколайович (11. 10. 1958, Київ) – фахівець у галузі аналітичної хімії. Д-р хім. н. (1998), проф. (2001), чл.-кор. НАНУ (2009). Держ. премія України в галузі н. і т. (2007). Закін. Київ. ун-т (1981), де 1974–76 та від 1984 й працює: від 2000 – зав. каф. аналіт. хімії. Осн. напрями наук. діяльності: розроблення методів синтезу твердофаз. аналіт. реагентів на основі кремнеземів із ковалентно-закріпленими комплексоутворюючими та іонообмін. лігандами; вивчення гібрид. органо-мінерал. композит. матеріалів, хім. рівноваг на межі розділення фаз, встановлення осн. закономірностей процесів протонізації та комплексоутворення на поверхні модифік. кремнеземів. Засн. нового напряму – аналіт. хімія твердофаз. реагентів. Очолює наук. школу «Комплексні сполуки в аналізі техноген. процесів, об'єктів оточуючого середовища».

Пр.: Комплексы на поверхности химически модифицированных кремнеземов. Х., 1997 (співавт.); Комплексообразующие кремнеземы: синтез, строение привитого слоя и химия поверхности. Х., 1997; Функціоналізовані пористі матеріали для аналітичної хімії. Х., 2005 (співавт.); Quantitative physicochemical analysis of equilibria on chemically modified silica surfaces // Pure and Applied Chemistry. 2008. Vol. 80, № 7 (співавт.); Bifunctionalized Mesoporous Silicas for Cr (VI) Reduction and Concomitant Cr (III) Immobilization // Environmental Science Technology. 2008. Vol. 42 (співавт.).

Літ.: Лазаренко А. Язвительный оптимизм «от Зайцева» // Гранд. 1993. № 3; Холин Ю. В. Университетский ученый // UNIVERSITATES. Наука и просвещение. 2003. № 1; Лазаренко А. Світло у вікнах. Важкі метали у воді. К., 2003.

М. Ф. Зуй


Покликання на статтю