Зайцев Григорій Фролович — Енциклопедія Сучасної України

Зайцев Григорій Фролович

ЗА́ЙЦЕВ Григорій Фролович (04. 09. 1922, с. Баскакі Твер. обл., РФ) – фахівець у галузі АСК. Д-р тех. н. (1969), проф. (1971). Засл. діяч н. і т. УРСР (1976). Держ. премія УРСР в галузі н. і т. (1991). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Артилер. радіотех. академію (Харків, 1953). Працював у Київ. вищому радіотех. училищі ППО (1954–85): від 1968 – нач. каф. автоматики і телемеханіки; пров. конструктором ОКБ ліній. електродвигунів (1986–91); проф. каф. електроживлення систем зв'язку Держ. ун-ту інформ.-комунікац. технологій (1991–96, від 2002; обидва – Київ); проф. каф. основ побудови військ. техніки зв'язку і АСК Військ. ін-ту телекомунікацій Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т» (1996–2002). Розробив метод синтезу розімкнутих компенсац. каналів; запропонував спосіб підвищення швидкодії АСК за допомогою компенсації повільно згасаючих компонентів перехід. складової помилки за розімкнутих компенсац. каналів і диференціал. зв'язків. Розв'язав задачу непрямого випромінювання задавал. і збурювал. дій за допомогою диференціал. зв'язків і розробив метод синтезу нових структур слідкуючих систем з принципом керування за відхиленням і диференціал. зв'язками, еквівалент. комбінов. системам. Розв'язав задачу компенсації (тех. лінеаризації) низки типових нелінійностей автомат. систем. Розробив фазочутливі корегуючі пристрої змінного струму.

Пр.: Коррекция систем автоматического управления постоянного и переменного тока. Москва, 1969; Синтез следящих систем высокой точности. К., 1971; Квазиоптимальные следящие системы. К., 1981 (співавт.); Теория автоматического управления и регулирования: Учеб. пособ. К., 1988; Радиотехнические системы автоматического управления высокой точности. К., 1988 (співавт.); Минимизация среднеквадратических ошибок и квадратичных интегральных оценок следящих систем с помощью разомкнутых и дифференциальных связей. К., 2006 (співавт.); Высокоточные системы автоматического управления магнитным подвесом транспортного средства. К., 2008 (співавт.); Электротехнические устройства радиоэлектронных систем. К.; Нежин, 2009 (співавт.).

А. І. Байраківський


Покликання на статтю