Зайцева Ірина Павлівна — Енциклопедія Сучасної України

Зайцева Ірина Павлівна

ЗА́ЙЦЕВА Ірина Павлівна (19. 06. 1955, с. Поной Мурман. обл., РФ) – мовознавець. Д-р філол. н. (2003). Закін. Ворошиловгр. пед. ін-т (нині Луганськ, 1977). Відтоді працює у ньому (нині ун-т, з перервою): 1990–2000 – доц. каф. заг. і рос. мовознавства, 2003–08 – проф. каф. рос. мовознавства і комунікатив. технологій, одночасно 2004–08 – дир. Н.-д. центру з проблем міжкультур. комунікації при Ун-ті; 1989–90 – ст. викл. Київ. мед. ін-ту; від 2008 – проректор з наук. роботи Луган. ін-ту культури і мист-в. Від 2010 – заст. міністра освіти і науки України. Наук. дослідження: теорія та прикладні аспекти сучас. рос. мови; ономаст. проблеми рос. мови у зіставленні з укр. мовою; художнє мовлення.

Пр.: Языковая игра и современный драматургический текст // Рус. филология. 1999. № 3–4; Интертекстуальный характер современной пьесы // Язык и культура. Т. 4, вып. 1. Язык и художествен. творчество. К., 2000; Поэтика современного драматургического дискурса. Москва, 2001; Лг., 2007; О своеобразии языка и композиции современной драматургии. Лг., 2001; Введение в лингвистическую проблематику. Начала научных исследований. Лг., 2001; Современный драматургический дискурс как среда формирования межкультурной языковой личности // Коммуникат. технологии в образовании, бизнесе, политике и праве: Сб. ст. Волгоград, 2007; Дискурс-анализ как способ постижения своеобразия современной драматургии // Лінгвіст. студії: Зб. наук. пр. Донец. ун-ту. 2008. Вип. 16.

О. М. Хорунжа


Покликання на статтю