Зайченко Юрій Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Зайченко Юрій Петрович

ЗА́ЙЧЕНКО Юрій Петрович (04. 04. 1942, Київ) – фахівець у галузі АСК. Батько О. Зайченко. Д-р тех. н. (1981), проф. (1983). Закін. Київ. політех. ін-т (1965), де й працює відтоді (нині Нац. тех. ун-т України «Київ. політех. ін-т»): 1983–90 – зав. каф. автоматизації теплоенергет. процесів, від 1993 – проф. каф. матем. методів систем. аналізу. Водночас від 2001 – декан ф-ту другої вищої освіти Навч.-наук. комплексу «Ін-т приклад. систем. аналізу» Мін-ва освіти і науки України та НАНУ (Київ). Наук. дослідж. присвяч. питанням теорії прийняття рішень, моделювання й оптимізації комп'ютер. мереж. Запропонував метод багатокритеріал. оптимізації в умовах невизначеності; нечіткий метод індуктив. моделювання для моделювання й прогнозування в економіці та фінанс. сфері в умовах невизначеності.

Пр.: Структурная оптимизация сетей ЭВМ. К., 1986; Проектирование, монтаж и эксплуатация автоматизированных систем управления теплоэнергетическими процессами. Москва, 1995; Основи проектування інтелектуальних систем. К., 2004; Дослідження операцій: Підруч. 7-е вид. К., 2006; Нечеткие модели в интеллектуальных системах. К., 2008; Сети с технологией MPLS: Моделирование, анализ и оптимизация. К., 2008 (співавт.).

О. Є. Кірік


Покликання на статтю