Закарпатський музей народної архітектури та побуту — Енциклопедія Сучасної України

Закарпатський музей народної архітектури та побуту

ЗАКАРПА́ТСЬКИЙ МУЗЕ́Й НАРО́ДНОЇ АРХІТЕКТУ́РИ ТА ПО́БУТУ Відкритий 1970 в Ужгороді як самобут. ансамбль укр. нац. спадщини. Складається з архіт. перлин старовин. закарп. села, зразків найдавніших та найпоширеніших видів нар. ужитк. мист-ва. На тер. музею (1,9 га) розміщено понад 30 пам'яток 18 – поч. 20 ст. (7 садиб, 6 житл. будівель, церкву, дзвіницю, каплицю, школу, кузню, водяний млин, сукновальню, корчму та ін.), які репрезентують нар. буд-во й побут різних соц. та етногр. груп українців: низовинних, передгірних р-нів – долинян, гірських р-нів – бойків і гуцулів, а також житло угор. та румун. насел. Закарпаття. Композиц. центром діючої експозиції є Шелестів. церква Архангела Михаїла (1777) – один з кращих взірців храм. буд-ва Закарпаття. У фондах музею – понад 16 тис. експонатів (з них 4 тис. – у постійно діючій експозиції просто неба) – колекції виробів нар. майстрів (зразки різьбярства, вишивки і ткацтва, гончар. ремесла й лозоплетіння, килимарства і бондарства, творів нар. малярства та іконопису 16–19 ст., художньо оздоблені меблі 19 – поч. 20 ст.). У cтрук-турі музею: відділи наук.-освіт. роботи, експозиції та н.-д. роботи, фондів, реставрації, а також госп. частина. Співпрацює з музеями Угорщини, Румунії, Польщі, Словаччини. Проводить мист. виставки, бере участь у наук.-практ. конф., семінарах, міжнар. фестивалях нар. фольклору і кулінарії країн Карпат. регіону. Дир. – Ґ. Андял (від 1999).

Літ.: Закарпатський музей народної архітектури та побуту: Путівник по музею в Ужгороді. Уж., 1972; 1986; Закарпатський музей народної архітектури та побуту: Мініальбом. Уж., 2002; Закарпатський музей народної архітектури та побуту // Музеї України. 2005. № 2; Закарпатський музей народної архітектури та побуту: Фотоальбом. Уж., 2007.

О. В. Зейкан


Покликання на статтю