Закарпатський обласний художній музей ім. Й. Бокшая — Енциклопедія Сучасної України

Закарпатський обласний художній музей ім. Й. Бокшая

ЗАКАРПА́ТСЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й ХУДО́ЖНІЙ МУЗЕ́Й ім. Й. Бокшая Створ. у червні 1945 як Закарп. картинна галерея. Розташ. у залах Ужгород. замку, складалася з розділів: рад., рос. та укр., зарубіжне мист-во. Відкритий 1948, від 1963 – Закарп. ХМ – філіал Закарп. краєзнав. музею, 1979 перенесений у приміщення колиш. жупанату (пам'ятка арх-ри поч. 19 ст.). Від 1990 – ім. Й. Бокшая, від 2003 – сучасна назва. Від 2009 у складі Музею на правах відділів – Мемор. будинки-музеї А. Коцки та Ф. Манайла. Основа колекції – експонати колиш. земської картин. галереї, художні зібрання різних установ, подарунки з центр. музеїв країни та від приват. осіб, системні закупки Мін-ва культури. Осн. розділи: укр. та рос. мист-во 17–20 ст., зарубіжне мист-во 16 – 1-ї пол. 20 ст., колекція творів рад. мист-ва, зібрання полотен закарп. митців. Серед кращих експонатів – іконописні твори І. Бродлаковича-Вишенського та його співвітчизників, роботи Т. Шевченка, К. Трутовського, І. Соколова, Л. Жемчужникова, С. Васильківського, О. Сластьона, О. Мурашка, І. Труша, К. Буткевича. Колекцію рос. мист-ва представлено полотнами В. Тропініна, О. Кіпренського, І. Шишкіна, І. Айвазовського, М. Клодта, В. Маковського та ін.; зарубіжне мист-во – творами Я. Пальми, Л. Ломбарда, К. Верне, Ф. Альбані. Серед зразків раннього угор. малярства – полотна анонім. авторів кін. 17 – поч. 18 ст. Мист. життя Угорщини 2-ї пол. 19 – поч. 20 ст. репрезентують твори М. Мункачі, Імре Ревеса, Я. Торми, В. Аба-Новака, Є. Єндрашика. Представлена творчість митців різних шкіл колиш. СРСР (полотна Т. Яблонської, Д. Налбандяна, Р. Сагрітса, А. Рзакулієва, А. Никича, О. Лактіонова, О. Дейнеки та ін.). Зберігаються твори художників краю – Ю. Вірага, О. Грабовського, Й. Бокшая, А. Ерделі, А. Коцки, Ф. Манайла, З. Шолтеса, Е. Контратовича, В. Габди, А. Кашшая, Г. Глюка, М. Розенберга та ін.; роботи сучас. живописців, скульпторів, графіків, майстрів ужитк. мист-ва. Відкрито зал сакрал. мист-ва Й. Бокшая; І. Грабарю та А. Ерделі присвячено мемор. кімнату. Музей займається н.-д., видав. діяльністю; проводить темат., персон., колективні художні виставки, наук.-практ. конф. з питань історії та розвитку образотвор. мист-ва. Дир. – Ф. Ерфан (від 2009).

Літ.: Закарпатський художній музей: Альбом. К., 1973; Закарпатський обласний художній музей ім. Й. Бокшая. Уж., 2004; Біксей Л. І. Закарпатський обласний художній музей // Музеї України. 2005. № 4.

Л. І. Біксей


Покликання на статтю