Закревська Ярослава Василівна — Енциклопедія Сучасної України

Закревська Ярослава Василівна

ЗАКРЕ́ВСЬКА Ярослава Василівна (14. 12. 1931, с. Звяртів Томашів. пов., нині Замой. воєводства, Польща – 02. 09. 1999, Львів) – мовознавець. Д-р філол. н. (1985), проф. (1994). Дійс. чл. НТШ (1995). Держ. премія України у галузі н. і т. (2006, посмертно). Закін. Львів. ун-т (1953). Від 1956 працювала в Ін-ті українознавства НАНУ (Львів): від 1986 – пров. н. с., від 1987 – зав. відділу мовознавства (згодом відділ укр. мови); водночас від 1996 – проф. каф. укр. мови Львів. ун-ту. Наук. дослідження: укр. діалектна мова, ареалогія діалект. явищ, словотвір, лексикологія та лексикографія, міжмовні зв'язки. Брала участь у підготовці «Словника староукраїнської мови ХІV–XV ст.» (К., 1977–78, т. 1–2) та «Словника української мови ХVІ – першої половини ХVII ст.» (Л., 1994–98, вип. 1–6). Співукладачка атласів: «Атлас української мови» (у 3-х т., К., 1988, т. 2), «Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная. Животный мир» (Москва, 1988, вып. 1), «Общекарпатский диалектологический атлас» (Л., 1989–94, т. 1–4). Під кер-вом З. укладено словники гуцул. говірок, зокрема «Гуцульщина. Лінгвістичні етюди» (К., 1991), «Гуцульські говірки: Короткий слов.» (Л., 1997), «Гуцульські говірки: Лінгвіст. та етнолінгвіст. дослідж.» (Л., 2000). Здійснила записи укр. діалект. мовлення в Україні, Білорусі, Молдові, Словаччині, Польщі, Бразилії, Арґентині.

Пр.: Казки Івана Франка: Мовно-худож. аналіз. К., 1966; Шляхи дослідження народних назв рослин // Пр. 12-ї Респ. діалектол. наради. К., 1971; Нариси з діалектного словотвору в ареальному аспекті. К., 1976; До історії українсько-південно-слов'янських мовних зв'язків // Із історії міжслов'ян. зв'язків. К., 1984; К проблемо сводных карт лексико-словообразовательной серии ОЛА // Македон. академjа на науките и уметностите. Отделение за лингвистика и литературна наука. Прилози 13. Скопjе, 1988; Погляди Івана Франка на роль народної мови в процесі утвердження єдиної української літературної мови // І. Я. Франко і світ. культура: Мат. Міжнар. симпозіуму ЮНЕСКО. Львів, 11–15 верес. 1986. К., 1990. Кн. 2.

Літ.: Ярослава Закревська: Бібліогр. покажч. Л., 1997; Ярослава Василівна Закревська: [Некролог] // Мовознавство. 1999. № 4–5; E. Rudolf-Ziłkowska. Jarosława Zakrewska // Studia z Filologii Polskiej і Słowiańskiej. Т. 36. Warszawa, 2000.

Н. В. Хобзей


Покликання на статтю