Заленський В’ячеслав Рафаїлович — Енциклопедія Сучасної України

Заленський В’ячеслав Рафаїлович

ЗАЛЕ́НСЬКИЙ В'ячеслав Рафаїлович (Заленский Вячеслав Рафаилович; 09(21). 02. 1875, м. Чебоксари, нині Чувашія, РФ – 04. 07. 1923, м. Саратов, РФ) – російський ботанік. Закін. Казан. г-зію (нині Татарстан, РФ, 1893) та ун-т (1897), де був залиш. для підготовки до професор. звання. Від 1899 – у Київ. політех. ін-ті; водночас від 1908 – доц. Ун-ту св. Володимира, проф. каф. ботаніки Вищих жін. курсів. 1903–14 неодноразово перебував у наук. закордон. відрядженнях, зокрема в Німеччині, Франції, Єгипті, Палестині, Алжирі. Від 1916 – у Саратові, де створив і очолив відділ приклад. ботаніки Обл. с.-г. дослід. станції, згодом працював її дир.; водночас – проф. каф. фізіології рослин, 1918–23 – ректор С.-г. ін-ту, викл. ін. ВНЗів. Досліджував фізіол. особливості ксерофітів, цитологію статевих клітин житньо-пшенич. гібридів, біологію проростання бур'янів. Започаткував вивчення екол. фізіології рослин. Відкрив залежність анатом. будови листя від розташування на стеблі (закон Заленського). Обґрунтував застосування кількіс. методу в анатомії рослин.

Пр.: Материалы к количественной анатомии различных листьев одних и тех же растений // Изв. Киев. политех. ин-та. 1904. Т. 4, вып. 1; Краткое руководство по физиологии растений для высших учебных заведений. Петроград; К., 1915; К., 1918; Цитологическое исследование ржано-пшеничных гибридов // Тр. по приклад. ботанике. Ленинград, 1925. Т. 14, вып. 1 (співавт.).

Літ.: Вавилов Н. И. Памяти В. Р. Заленского // Изв. Гос. ин-та опыт. агрономии. 1924. Т. 2, № 3; Характеристика деятельности проф. В. Р. Заленского // Природа и с. хоз-во засушливо-пустын. обл. СССР. 1926. № 1–2; Белоконь И. П. История открытия закономерности Заленского и новейшие исследования по ее изучению // Тр. Ин-та истории естествознания и техники АН СССР. Т. 36. История биол. наук. 1961. Вып. 8; Волков В. А., Куликова М. В. Российская профессура. XVIII – начало XX вв. Биологические и медико-биологические науки: Биогр. слов. С.-Петербург, 2003; Бабий Т. П., Коханова Л. Л., Костюк Г. Г., Задорожный А. Г., Матвеенко С. А., Погребняк Л. П., Теплицкая Е. В., Труханов В. А. Биологи: Биографический справочник. К., 1984; Липшиц.

О. В. Брайон


Покликання на статтю