Залеський В’ячеслав Костянтинович — Енциклопедія Сучасної України

Залеський В’ячеслав Костянтинович

ЗАЛЕ́СЬКИЙ В'ячеслав Костянтинович (22. 08(03. 09). 1871, Харків – 10. 11. 1936, там само) – фізіолог, біохімік рослин. Д-р ботаніки (1912), проф. (1903), чл.-кор. АН УРСР (1925). Засл. діяч н. УСРР (1935). Закін. Харків. ун-т (1893), де й працював (з перервою): 1903–36 – зав. каф. фізіології рослин. 1899–1903 – зав. однойм. каф. Новоолександрій. ін-ту с. госп-ва і лісівництва (нині Польща). Досліджував синтез білк. речовин у рослинах, участь сполук фосфору і заліза в обміні речовин рослин. організму. Довів можливість утворення вищими рослинами білк. речовин з нітратів та вуглеводів без участі соняч. енергії, наявність у них ферменту карбоксилази. Вивчав ґрунт. мікрофлору, умови поширення у ґрунті азотобактера, процес дихання, дихал. ферменти, біохім. перетворення в мікроорганізмах, питання фітопатології. Розробив методи боротьби з сажкою пшениці.

Пр.: Условия образования белковых веществ в растениях. Х., 1900; Превращение и роль соединений фосфора в растениях. Х., 1912; К микробиологии почвы. Х., 1922; Влияние высушивания почвы на ее микробиологические процессы // Почвоведение. 1928. Т. 23, № 3–4 (співавт.); Способи знезаражування пшениці від летючої головні // Зб. наук. пр. по захисту рослин. К.; П., 1936 (співавт.).

Літ.: Рейнгард А. В., Израильский В. П. Памяти проф. В. К. Залесского // Природа. 1937. № 6; Волков В. А., Куликова М. В. Российская профессура. XVIII – начало XX вв. Биологические и медико-биологические науки: Биогр. слов. С.-Петербург, 2003; Бабий Т. П., Коханова Л. Л., Костюк Г. Г., Задорожный А. Г., Матвеенко С. А., Погребняк Л. П., Теплицкая Е. В., Труханов В. А. Биологи: Биографический справочник. К., 1984; Липшиц.

О. О. Альохін


Покликання на статтю