Залєток Софія Петрівна — Енциклопедія Сучасної України

Залєток Софія Петрівна

ЗАЛЄТО́К Софія Петрівна (01. 09. 1950, м. Обухів Київ. обл.) – біохімік. Д-р біол. н. (2007). Премія ім. О. Палладіна АН УРСР (1989). Закін. Київ. ун-т (1973). Відтоді працює в Ін-ті експерим. патології, онкології і радіобіології НАНУ (Київ): від 2002 – зав. відділу біохімії пухлин. росту. Вивчає роль поліамінів у розвитку пухлин. процесу, можливості використання в клін. онкології у якості протипухлин. препаратів агентів, які регулюють метаболізм поліамінів.

Пр.: Полиамины и опухолевый рост. К., 1987 (співавт.); Полиамины и шизофрения. К., 1999 (співавт.); Дослі-дження білків фактора транскрипції NF-кВ (р50 і р65) та інгібіторних білків NF-кВ (ІкВ-альфа) в резистентних до циспластину і доксорубіцину субштамах карциноми Герена // Укр. морфол. альм. 2007. Т. 5, № 4; Молекулярні функції поліамінів при неопластичному рості, їх роль в регуляції функціонування фактора транскрипції NF-кВ в клітинах експериментальних пухлин // ЛС. 2009. № 1.

С. Д. Шербан


Покликання на статтю