Замащиков Володимир Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Замащиков Володимир Васильович

ЗАМА́ЩИКОВ Володимир Васильович (25. 02. 1947, м. Чулим Новосибір. обл., РФ) – фахівець у галузі фізичної хімії. Д-р хім. н. (1986), проф. (1990). Закін. Новосибір. ун-т (1970). Працював 1970–72 в Ін-ті каталізу Сибір. відділ. АН СРСР (Новосибірськ); 1972–96 – в Ін-ті фіз.-органіч. хімії та вуглехімії НАНУ (Донецьк). Від 1996 – проф. Азово-чорномор. агроінж. академії (м. Зерноград Ростов. обл., РФ). Виявив і вивчив нову реакцію в хімії платини – окислювал. приєднання алкіліодидів до ацидокомплексів платини (ІІ) у водних розчинах. Розробив метод синтезу моно- та діалкіл. комплексів платини (ІV).

Пр.: Новая реакция алкилиодидов с PtCl2-4 в водных растворах // Координацион. химия. 1977. Т. 3, № 3; Окислительное присоединение RI к тетрахлорплатинитаниону. Синтез комплексов Cs2PtCl5R // Там само. 1986. Т. 12, № 6; Изомеризация в гидролизе первичных алкилгалогенидов. Доказательства SN1 механизма лимитирующей стадии // ЖОРХ. 1986. Т. 22, № 6; Кинетика и механизм окислительного присоединения окиси этилена к платине (II) в водных хлоридных растворах // Металлоорган. химия. 1991. Т. 4, № 5; Функционализация и H/D-обмен алканов под действием комплексов платины: реакции промежуточных металлоорганических соединений // ТЭХ. 1995. Т. 31, № 6 (усі – співавт.).

Г. Ф. Раєнко


Покликання на статтю