Замойський Ігор Євгенович — Енциклопедія Сучасної України

Замойський Ігор Євгенович

ЗАМО́ЙСЬКИЙ Ігор Євгенович (05. 06. 1940, станиця Абінська Краснодар. краю, РФ) – правознавець. Д-р юрид. н. (1985). Закін. Перм. ун-т (РФ, 1965). Працював у Перм. політех. ін-ті (1965–68); Ін-ті економіки пром-сті АН УРСР (1970–91); у 1992–97 – дир. ЗАТ «Укрсхідаудит» (обидва – Донецьк); водночас від 1995 – зав. каф. госп. права і процесу Донец. ін-ту економіки та госп. права; від 2003 – пров. н. с. Ін-ту екон.-правових дослідж. НАНУ (Донецьк). Наук. дослідження: забезпечення реалізації норм госп. законодавства, правове регулювання підприємниц. діяльності в умовах переходу від планової до ринк. економіки.

Пр.: Экономические методы управления. К., 1988 (співавт.); Правовое обеспечение хозрасчета. К., 1989; Гражданско-правовое законодательство: порядок, условия и форма гражданско-правовых документов: Учеб. пособ. в 2-х ч. Д., 1997 (співавт.); Вплив оподаткування на господарську діяльність // Экономико-правовые исследования в ХХІ веке: история, современ. состояние и перспективы совершенствования хозяйствен. законодательства: Мат. 1-й междунар. научно-практ. интернет-конф. Д., 2009 (співавт.).

Н. О. Орлова


Покликання на статтю