Заморій Петро Костянтинович — Енциклопедія Сучасної України

Заморій Петро Костянтинович

ЗАМОРІ́Й Петро Костянтинович (12(25). 06. 1906, с. Висунськ, нині Березнегуват. р-ну Микол. обл. – 26. 03. 1975, Київ) – геолог, геоморфолог. Батько Т. Заморій, дід І. Заярної. Д-р геол.-мінерал. н. (1950), проф. (1950). Засл. діяч н. УРСР (1959). Держ. нагороди. Закін. Херсон. с.-г. ін-т (1926). Працював 1926–27 на Херсон. дослід. станції; 1927–30 – на Київ. крайовій насіннєвій станції; 1941–43 – у тресті «Башзолото» (с. Авзян, Башкортостан, РФ); 1933–41 та 1943–54 – в Ін-ті геол. наук АН УРСР (Київ): від 1941 – зав. відділу четвертин. геології, від 1951 – зав. відділу геотектоніки і геоморфології. Водночас 1944–49 – доц., 1950–75 – зав. каф. геоморфології та палеогеографії Київ. ун-ту. Осн. праці присвячені вивченню антропоген. відкладів і геоморфології України й Уралу, розсип. родовищ корис. копалин і неотектоніч. рухів земної кори. Провадив комплексні геол.-гідрол. дослідж. Лівобережжя Дніпра і Волино-Поділля, гідрохім. дослідж. Сиваша і Перекоп. солоних озер. Автор серії карт геоморфол. та четвертин. відкладів України. Президент Укр. геогр. т-ва (1957–64). У 1973–75 – ред. міжвідом. наук. зб. «Фізична географія та геоморфологія».

Пр.: Рухи земної кори за четвертинний період на території УРСР // Наук. зап. Київ. ун-ту. 1950. Т. 9, вип. 3, № 1; Четвертичные отложения Украинской ССР. К., 1954; Четвертинні відклади Української РСР. К., 1961. Ч. 1; Корисні копалини Української РСР. К., 1961; Древнеледниковый рельеф на территории Украины // 19-й Междунар. конгресс в Стокгольме. Москва, 1961.

Літ.: Заморій Петро Костьович: Некролог // ГЖ. 1975. Т. 35, вип. 4; Палієнко В. П., Палієнко Е. Т., Бортник С. Ю. До 100-річчя від дня народження П. К. Заморія // Укр. геогр. журн. 2006. № 2.

Е. Т. Палієнко


Покликання на статтю