Занкевич Борис Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Занкевич Борис Олександрович

ЗАНКЕ́ВИЧ Борис Олександрович (22. 11. 1946, м. Пружани Брест. обл., Білорусь) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1997). Закін. Харків. ун-т (1971). Працював 1968–69 в Ін-ті геол. наук АН УРСР; 1969–96 – в Ін-ті геохімії, мінералогії та рудоутворення НАНУ; 1996–2007 – в Ін-ті геохімії навколиш. середовища НАНУ та Мін-ва з надзвичай. ситуацій України; від 2007 – зав. відділу геодинаміки Відділ. мор. геології та осадоч. рудоутворення НАНУ (усі – Київ). Вивчає структуру родовищ Криворіз. та ін. залізоруд. р-нів, а також родовищ золота УЩ, розробляє структурні пошукові критерії докембрій. родовищ заліза та золота.

Пр.: Железисто-кремнистые формации докембрия европейской части СССР. Структуры месторождений и рудных районов. К., 1989 (співавт.); Латеральные закономерности размещения структур месторождений и рудопроявлений железистых кварцитов Белоцерковско-Одесской зоны Украинского щита // Эксперим. тектоника и полевая тектонофизика. К., 1991; Закономерности тектонического развития Криворожско-Кременчугской зоны Украинского щита // Зб. наук. пр. Ін-ту геохімії навколиш. середовища НАНУ та Мін-ва надзвичай. ситуацій України. 2005. Вип. 11; Структурно-тектонофизические факторы металлогенического анализа (по результатам исследования металлогенических районов и зон УЩ) // Геохімія та рудоутворення. 2005. Вип. 23.

І. Ф. Шраменко


Покликання на статтю