Занчевський Іван Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Занчевський Іван Михайлович

ЗАНЧЕ́ВСЬКИЙ Іван Михайлович (04(16). 01. 1861, м. Томськ, Росія – 15. 07. 1928, Одеса) – математик, фахівець у галузі механіки. Д-р приклад. математики (1891). Закін. Новорос. ун-т (Одеса, 1883), де й залиш. для підготовки до професор. звання (учень В. Лігіна), від 1888 – приват-доц., від 1892 – екстраординар., від 1896 – ординар. проф. каф. механіки, водночас 1897–1900 – секр., 1904–05 і 1917–20 – декан фіз.-мат. ф-ту, 1905–07 – ректор (звільн. з посади у зв'язку зі студент. заворушеннями, мешкав у С.-Петербурзі та Києві), листопад 1917 – лютий 1918 – знову ректор, водночас 1917–20 – проф. каф. теор. і практ. механіки, зав. кабінету механіки і мех. майстерні. 1920–21 – проф., зав. кабінету механіки Фіз.-мат. ін-ту; 1921–22 – проф. каф. теор. механіки Одес. політех. ін-ту. Наук. дослідж. присвяч. питанням теорії гвинтів (у зв'язку з теорією ліній. комплексів) і векторів та її застосуванням у механіці.

Пр.: Теория винтов и приложение ее к механике // Зап. Матем. отдел. Новорос. об-ва естествознания. 1889. Т. 9; Теоретическая механика. О., 1889; Геометрические места в теории осей вращения. О., 1891. Вып. 1.

Літ.: Голотюк И. М. Роль И. М. Занчевского в развитии теории векторов в России // Из истории матем. естествознания. К., 1984; Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

С. К. Асланов


Покликання на статтю