Запаско Яким Прохорович — Енциклопедія Сучасної України

Запаско Яким Прохорович

ЗАПА́СКО Яким Прохорович (28. 08. 1923, с. Розсішки Христинів. р-ну Київ. губ., нині Черкас. обл. – 01. 11. 2007, Львів) – мистецтвознавець. Д-р мистецтвознавства (1973), проф. (1976). Дійс. чл. НТШ (1995), АМУ (2002). Чл. Міжнар. асоц. дослідників кирилич. книги (Оксфорд, 1975). Чл. НСХУ (1958). Премія ім. І. Франка НАНУ (1998). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Укр. полігр. ін-т у Львові (1950). Працював у Львові: худож. ред. книжк.-журн. вид. (1950–52); в МЕХП АН УРСР (1952–58): зав.; в Ін-ті приклад. та декор. мист-ва (нині АМ): від 1958 – ректор, від 1971 – зав. каф. історії та теорії мист-в, проф. Голова правління Львів. орг-ції Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури (1966–76). Наук. дослідження: історія укр. книжк. мініатюри і гравюри, мист-во давньої книги. Співукладач зб. «Пам'ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні» (кн. 1–3, Л., 1981–84); навч. посібників «Нариси з історії українського декоративно-прикладного мистецтва» (К., 1969) та «Нариси з історії зарубіжного декоративно-ужиткового мистецтва» (К., 1995), двотом. «Словника декоративно-ужиткового мистецтва» (Л., 2000). Автор низки статей в ЕСУ.

Пр.: Орнаментальне оформлення української рукописної книги. К., 1960; Першодрукар Іван Федоров: Нарис. Л., 1964; Мистецтво книги на Україні в XVI–XVIII ст. Л., 1971; Колиска українського друкарства. Л., 1972; Українське народне килимарство. К., 1973; Мистецька спадщина Івана Федорова. Л., 1974; Мистецтво оновленого краю: Наук.-популяр. нарис. К., 1979 (співавт.); Львівські стародруки: Книгознав. нарис. Л., 1983 (співавт.); Пам'ятки книжкового мистецтва. Українська рукописна книга. Л., 1995; Мистецтво української рукописної книги ХІ–XVIII ст. Л., 1995; Мистецькі рукописні пам'ятки України. Л., 1997; До історії Євангелія ХVІ століття з Новгорода // Зап. НТШ: Пр. Комісії образотвор. та ужитк. мист-ва. Т. 236. Л., 1998; Ошатність української рукописної книги. Л., 1998; Початки українського друкарства. Л., 2000 (співавт.); Доброписці тоді славні були. Л., 2003.

Літ.: Запаско Яким Прохорович: Бібліогр. покажч. Л., 1993; Яким Запаско: Бібліогр. покажч. Л., 1996; Голод І. В. Академік Яким Запаско: Життєвий шлях. Наука і педагогіка. Праці. Публікації про вченого. Л., 1998; Федорук О. Дзеркало душі української нації // УС. К.; Париж, 1998, 14 трав.; Онищенко В. Ювілей учителя // КіЖ. 2003, 22 жовт.; Щербак В. Яким Запаско (До 80-річчя від дня народж.) // Мист. обрії'2003: Альм. К., 2004; Голод І. Пам'яті Якима Запаска // Вісн. Львів. нац. АМ. 2007. Вип. 18.

І. В. Голод


Покликання на статтю