Забулонов Юрій Леонідович — Енциклопедія Сучасної України

Забулонов Юрій Леонідович

ЗАБУЛО́НОВ Юрій Леонідович (01. 11. 1952, Київ) – фізик. Д-р тех. н. (2007), чл.-кор. НАНУ (2012). Закін. Київ. ун-т (1980), де 1975–95 й працював. 1995–99 – дир. ТОВ «Ін-т екології людини», 1999–2003 – заст. дир. ЗАТ «Ін-т екол. та мед. систем» (обидва – Київ). Від 2004 – в Ін-ті геохімії навколиш. середовища НАНУ та Мін-ва з надзвичай. ситуацій України (Київ): від 2005 – зав. відділу ядерно-фіз. технологій. Розробляє тех. засоби контролю радіац. забруднення територій, об'єктів атом. енергетики та людини, методи протидії ядер. та радіац. тероризму (прилад для оператив. вимірювання вмісту радіонуклідів в організмі людини «СКРИННЕР» 1993 відзначено Золотою медаллю на Міжнар. виставці в Брюсселі).

Пр.: Оцінка впливу об'єктів електроенергетики на природне середовище та стан здоров'я населення // Захист довкілля від антропоген. навантаження: Зб. наук. пр. 2005. Вип. 11(13); Ефективність технічних засобів радіаційного контролю та їх роль у подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи // Зб. наук. пр. Ін-ту геохімії навколиш. середовища НАНУ та Мін-ва з надзвичай. ситуацій України. 2006. Вип. 13; Природний, техногенний та екологічний ризики: аналіз, оцінка, управління. К., 2008; Оперативный метод определения выбросов радиоактивных веществ на АЭС, объектах хранения и переработки радиоактивных отходов // Моделювання та інформ. технології: Зб. наук. пр. 2008. Вип. 46 (усі – співавт.).

І. Ф. Шраменко


Покликання на статтю