Завальнюк Анатолій Харитонович — Енциклопедія Сучасної України

Завальнюк Анатолій Харитонович

ЗАВАЛЬНЮ́К Анатолій Харитонович (22. 01. 1937, с. Ширмівка Погребищен. р-ну Вінн. обл.) – лікар. Д-р мед. н. (1993), проф. (1995). Закін. Вінн. мед. ін-т (1960). Працював судово-мед. експертом. Від 1968 – у Терноп. мед. ун-ті: 1984–96 – заст. декана лікув. ф-ту, від 1985 – зав. курсу судової медицини. Від 2007 – на пенсії. Обґрунтував принци- пи визначення ступ. втрати працездатності працівниками с. госп-ва, діагност. критерії встановлення дії на тіло людини частин та вузлів с.-г. машин і механізмів при травмах з летал. наслідками.

Пр.: Судово-медична діагностика тракторної травми. К., 1996; Тлумачний словник судово-медичних термінів. Т., 1999; Судова медицина: Курс лекцій. Т., 2000; 2006; Судова медицина України: минуле і сьогодення. О., 2007 (співавт.); Етично-правові аспекти лікарської діяльності в Україні. О., 2008 (співавт.).

М. А. Андрейчин


Покликання на статтю