Завальнюк Інна Яківна — Енциклопедія Сучасної України

Завальнюк Інна Яківна

ЗАВАЛЬНЮ́К Інна Яківна (05. 10. 1968, с. Новоселівка Немирів. р-ну Вінн. обл.) – мовознавець. Д-р філол. н. (2010). Закін. Вінн. пед. ін-т (1989). Від 1990 працює у ньому (нині ун-т, з перервою): 2004–06, від 2009 – зав. каф. стилістики й культури мови. Наук. дослідження: стиліст. синтаксис, проблеми ономасіології, мова ЗМІ, лінгводидактика, історія укр. літ. мови. Авторка монографії «Синтаксичні одиниці в мові української преси початку ХХІ ст.: функціональний і прагмалінгвістичний аспекти» (2009) та посібників для серед. шкіл і ВНЗів, зокрема «Українська мова. Фонетика. Графіка. Дидактичні ігри з комп'ютерним забезпеченням “Україночка”» (1993, співавт.), «Сучасна українська літературна мова. Фонетика: Посіб. з комп'ютер. забезпеченням для темат. оцінювання знань студентів» (2003, ч. 1; 2004, ч. 2), «Історія української літературної мови: Навч.-метод. посіб. для самост. роботи студентів» (2010, співавт.; усі – Вінниця).

К. Г. Городенська


Покликання на статтю