Завацький Віктор Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Завацький Віктор Іванович

ЗАВА́ЦЬКИЙ Віктор Іванович (19. 09. 1946, с. Погіньки Ковел. р-ну Волин. обл. – 09. 08. 2002, Рівне) – фахівець у галузі фізичного виховання та спорту. Д-р біол. н. (2002), проф. (1991). Закін. Львів. ін-т фіз. культури (1967), у тому ж році працював викл. каф. фіз. виховання Ужгород. ун-ту. Від 1968 – у Луцькому пед. ін-ті (нині Волин. ун-т): від 1975 – зав. каф. фіз. культури, від 1979 – декан фізкультур. ф-ту, на базі якого створ. Ін-т здоров'я та фіз. культури молоді (його дир. 1994–97), водночас – доц. каф. спорту і спорт. ігор (від 1980), проф. каф. біол. основ фіз. виховання (від 1993), проректор з навч. роботи (1994–97). Від 1998 – проректор з навч. роботи Міжнар. екон.-гуманітар. ун-ту (Рівне). Осн. напрям наук. діяльності – відновлення і зміцнення здоров'я осіб різного віку засобами фіз. культури і спорту.

Пр.: Тематика творческих работ по физическому воспитанию: Пособ. для студентов. Лц., 1979 (співавт.); Зимние игры и развлечения: Пособ. в помощь учителям физ. культуры. Лц., 1980 (співавт.); Курс лекцій з фізіології людини. Ч. 1–2. Р., 2002–03; Основи анатомії і фізіології людини: Навч. посіб. Р., 2006 (співавт.).

Л. А. Завацька


Покликання на статтю