Завгородній Андрій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Завгородній Андрій Іванович

ЗАВГОРО́ДНІЙ Андрій Іванович (03. 11. 1955, с. Кропивне Золотоніс. р-ну Черкас. обл.) – ветеринарний лікар. Д-р вет. н. (1997), проф. (2006), чл.-кор. УААН (2007). Закін. Харків. зоовет. ін-т (1978). Відтоді працював вет. лікарем у Харків. обл.; від 1980 – в Ін-ті експерим. і клін. вет. медицини УААН (Харків): від 1997 – зав. лаб. вивчення туберкульозу, від 2003 – заст. дир. з наук. роботи і впровадження наук. розробок у вироб-во та маркетингу. Вивчає розповсюдженість видів мікобактерій у госп-вах України та їхнє епізоотол. значення для великої рогатої худоби. Розробив селективні живил. середовища для виділення, культивування й ідентифікації культур мікобактерій та впровадив їх у вет. практику. Вдосконалив технології виготовлення туберкуліну очищеного для ссавців, птиці, алергену з атипових мікобактерій.

Пр.: Вивчення антигенної спорідненості мікобактерій, виділених в тваринницьких господарствах України // Вет. медицина: Міжвід. темат. наук. зб. Х., 1996. Вип. 72; Шляхи поліпшення епізоотологічного стану щодо туберкульозу великої рогатої худоби в господарствах України // ВМУ. 1997. № 3 (співавт.); Визначення природи реакцiї на туберкулiн у великої рогатої худоби шляхом застосування симультанної алергiчної проби // Там само. 2001. № 4 (співавт.); Біологічна активність вітчизняного туберкуліну порівняно із зарубіжним // Там само. 2007. № 8 (співавт.); Дози ППД-туберкулінів для ссавців при алергічному дослідженні великої рогатої худоби на туберкульоз // Вет. медицина: Міжвід. темат. наук. зб. Х., 2008. Вип. 91 (співавт.).

Літ.: Кассіч Ю. Я. Завгородій Андрій Іванович // Вчені у галузі вет. медицини. Кн. 6. К., 2001.

Ю. Я. Кассіч


Покликання на статтю