Завгородня Тетяна Костянтинівна — Енциклопедія Сучасної України

Завгородня Тетяна Костянтинівна

ЗАВГОРО́ДНЯ Тетяна Костянтинівна (18. 01. 1949, м. Станіслав, нині Івано-Франківськ) – педагог. Д-р пед. н. (2000). Засл. діяч н. і т. України (2018). Закін. Івано-Фр. пед. ін-т (1970), де й працює від 1984 (нині Прикарп. ун-т): від 2003 – зав. каф. історії педагогіки, від 2006 – педагогіки. 1969–75 учителювала. Значне місце у наук. дослідж. З. займають проблеми виховання та підготовки пед. кадрів, історія світ. пед. думки та дидактики в Галичині 1920–30-х рр.

Пр.: Дидактична думка в Галичині (1919–1939 роки). Ів.-Ф., 1998; Виховати творчого, працездатного і продуктивного громадянина (Педагогічна концепція Ярослава Кузьміва). Ів.-Ф., 2001; Опіка над дітьми в добу трансформації суспільного устрою. Ів.-Ф.; Уж., 2002 (співавт.); Теорія і практика навчання в Галичині (1919–1939 роки). Ів.-Ф., 2007; Антологія педагогічної думки Східної Галичини та українського зарубіжжя ХХ століття: Навч. посіб. Ів.-Ф., 2008 (співавт.).

І. В. Стражникова


Покликання на статтю