Завєтний Сергій Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Завєтний Сергій Олександрович

ЗАВЄ́ТНИЙ Сергій Олександрович (08. 04. 1940, с. Волоконськ Курської обл., РФ) – філософ. Д-р філос. н. (2006), проф. (2008). Закін. Харків. політех. ін-т (1967). Працює у Харкові: відп. секр. міськради у справах іноз. студентів (1968–71) та правління орг-ції т-ва «Знання» (1971–85); від 1987 – на каф. теор. і практ. філософії Ун-ту; 1992–93 – зав. каф. приклад. соціології Гуманітар. ун-ту «Нар. укр. академія»; від 2007 – засн. і зав. каф. філософії люд. спілкування Тех. ун-ту с. госп-ва. Наук. дослідження: соц. філософія, філософія історії, філософія упр. Розробляє філос. концепцію взаємодії соц. упр. та особистіс. самоврядування (автоантропосоціономіки). Запропонував новий підхід до розгляду людини як Homo villicus. Один із засн. Харків. міжнар. сковородинів. читань (від 1992). Співавтор навч. посібників «Организационно-управленческие основы физической культуры и спорта» та «Основи етики управління» (обидва – Х., 2008). Гол. ред. ж. «Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація» (від 2009).

Пр.: Социальное управление и личностное самоуправление: истоки и взаимодействие. Х., 1999; Суспільне самоврядування в Україні // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Філософія, політологія. 2004; Homo Sapiens и Homo villicus: раздумия о разных сущностных сторонах человека // «Філос. перипетії»: Вісн. Харків. ун-ту. Сер. Філософія. 2004; Личность и общество: проблемы и перспективы управления. К., 2008.

Л. М. Дениско


Покликання на статтю