Зав’ялов Василь Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Зав’ялов Василь Васильович

ЗАВ'Я́ЛОВ Василь Васильович (15(27). 06. 1873, с. Нововасильєвське, нині Костром. обл., РФ – 24. 02. 1930, Софія) – фізіолог, біохімік. Д-р медицини (1899), проф. (1903). Навч. у Моск. ун-ті (1891–94), закін. Юр'єв. ун-т (нині м. Тарту, Естонія, 1896), де відтоді й працював: від 1899 – приват-доц. Від 1901 – у Новорос. ун-ті в Одесі: 1903–20 – зав. каф. фізіології; водночас 1915–19 – зав. однойм. каф. Одес. вищих жін. мед. курсів. 1920–30 – перший зав. каф. фізіології і фізіол. хімії Софій. ун-ту. Наук. дослідж. у галузях біохімії та бальнеології. Автор низки підручників, зокрема «Физиология животных. Для средних медицинских школ» (1906), «Учебник анатомии и физиологии человека. Для училищ реальных, коммерческих и епархиальных женских и кадетских корпусов» (1907), «Физиологические опыты. Краткое руководство к практическим занятиям по физиологии животных» (1909), «Элементарный учебник анатомии, физиологии и гигиены. Для средних медицинских учебных заведений» (1912; усі – Київ), які неодноразово перевидавалися, а також першого підручника («Физиологична химия», 1924) і першого кер-ва для практ. занять («Ръководство за практически упражнения по физиологична химия», 1925; обидва – Софія) з біохімії в Болгарії.

Пр.: К теории белкового пищеварения. Юрьев, 1899; К биохимии лечебных грязей // Зап. Император. Новорос. ун-та. Физ.-мат. ф-т. О., 1916. Вып. 10; К вопросу о строении хондроитиносерной кислоты // Зап. Император. об-ва с. хоз-ва Южной России. О., 1916. Т. 87, кн. 1.

Літ.: Васильев К. Г., Васильев К. К., Калнин В. В. Воспитанник медицинского факультета Тартуского университета профессор В. В. Завьялов // Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. Tartu, 1991. Vol. 26; Волков В. А., Куликова М. В. Российская профессура. XVIII – начало XX вв. Биологические и медико-биологические науки: Биогр. слов. С.-Петербург, 2003.

ДА: Центр. гос. истор. арх. г. Москвы. Ф. 418, оп. 305, д. 254; Истор. арх. Эстонии. Ф. 402, оп. 3, д. 628, 629; Держ. арх. Одес. обл. Ф. 45, оп. 4, д. 1276.

К. К. Васильєв


Покликання на статтю