Загінайченко Світлана Юріївна — Енциклопедія Сучасної України

Загінайченко Світлана Юріївна

ЗАГІНА́ЙЧЕНКО Світлана Юріївна (10. 08. 1957, Київ — 23. 11. 2015, Дніпропетровськ, нині Дніпро) — фізик, матеріалознавець. Дочка З. Матисіної. Д-р фіз.-мат. н. (2004). Закін. Дніпроп. ун-т (1979). Працювала 1983—93 у Дніпроп. металург. ін-ті; 1993—2015 — в Ін-ті проблем матеріалознавства НАНУ (Київ): від 2005 — пров. н. с. Наук. інтереси стосувалися створення статист. термодинам. теорії атом. впорядкування у склад. структурах багатокомпонент. систем і вивчення ефектів впливу на надструктурні фазові перетворення різних варіантів типів третього компонента (термічні та структурні вакансії, бівакансії, домішки заміщення та проникнення, комплексії та краудіони проникнення). Була номінантом на Нобелів. премію з хімії з фулерен. тематики (2016).

Пр.: Фуллерен — основа материалов будущего. К., 2001; Дефекты структуры кристаллов. Дн., 2003; Порядки различного типа в кристаллах и фазовые превращения в углеродных материалах. Дн., 2005; Растворимость примесей в металлах, сплавах, интерметаллидах, фуллеритах. Дн., 2006; Углеродные наноматериалы и фазовые превращения в них. Дн., 2007; Атомарные, фуллереновые и другие молекулярные фазы внедрения. Дн., 2012; Водород в кристаллах. К., 2017 (усі — співавт.).

Д. В. Щур


Покликання на статтю