Загнітко Анатолій Панасович — Енциклопедія Сучасної України

Загнітко Анатолій Панасович

ЗАГНІ́ТКО Анатолій Панасович (14. 10. 1954, с. Кацмазів Жмерин. р-ну Вінн. обл.) – мовознавець. Д-р філол. н. (1992), проф. (1994), чл.-кор. НАНУ (2012), Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2018). Дійс. чл. НТШ (2011). Закін. Донец. ун-т (1977). Учителював; від 1981 – у Донец. ун-ті: від 1993 – зав. каф. укр. мови та приклад. лінгвістики; 2013–14 – декан філол. ф-ту; водночас 1994–2008 – зав. каф. укр. мови Горлів. пед. ін-ту іноз. мов (Донец. обл.); від 2014 – зав. відділу інформатики Укр. мовно-інформ. фонду НАНУ (Київ). Засн. і наук. ред. зб. «Лінгвістичні студії» (від 1996). Наук. дослідження: грамат. лад укр., ін. слов'ян. та герман. мов; структури, ієрархії морфол. і синтакс. категорій; текстові категорії та одиниці; проблеми функц., ідеогр., відмінк., конструктив. граматик, філософії мови, психолінгвістики, дискурсології. Автор навч. посібників для ВНЗів: «Система і структура морфологічних категорій сучасної української мови (Проблеми теорії)» (К., 1993), «Український синтаксис: Наук.-теор. і навч.-практ. комплекс» (К., 1996, ч. 1–2). Співукладач «Великого сучасного англо-українського та українсько-англійського словника» (Д., 2006), «Словника українських прийменників» (Д., 2007).

Пр.: Теоретична граматика української мови. Морфологія. Д., 1996; Теоретична граматика української мови. Синтаксис. Д., 2001; Лінгвістика тексту. Д., 2003; 2006; Синтаксична синоніміка і синтаксична деривація. Д., 2003; Основи українського теоретичного синтаксису. Горлівка, 2004. Ч. 1; 2005. Ч. 2; 2006. Ч. 3; Теорія сучасного синтаксису. Д., 2007; Основи психолінгвістики. Д., 2008 (співавт.); Основи дискурсології. Д., 2008 (співавт.).

Літ.: Вихованець І. Р. Творчість – над усе (До п'ятдесятиріччя від дня народж. проф. А. Загнітка) // Укр. мова. 2004. № 4.

І. Р. Вихованець


Покликання на статтю