Загоровський Олександр Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Загоровський Олександр Іванович

ЗАГОРО́ВСЬКИЙ Олександр Іванович (01. 01. 1849, Київ. губ. – 23. 07. 1919) – правознавець. Батько Євгена та Миколи Загоровських. Д-р права (1886). Закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1872), де був залишений для підготовки до професор. звання. Працював у Демидов. юрид. ліцеї (Росія, 1875–79); від 1879 – у Харків. ун-ті: 1886–92 – ординар. проф. каф. цивіл. права; від 1892 – ординар., від 1904 – засл. проф. каф. громадян. права та судочинства, водночас 1908 – декан, 1909–10 – в. о. декана юрид. ф-ту Новорос. ун-ту в Одесі. Досліджував проблеми цивіл. права.

Пр.: Исторический очерк займа по русскому праву. К., 1875; Очерки гражданского судопроизводства в новых административно-судебных и судебных учреждениях (у земских начальников, городских судей, в уездных съездах и в губернских присутствиях) // Зап. Новорос. ун-та. 1893. Т. 59; Курс семейного права. Изд. 2-е. О., 1909.

Літ.: Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

Н. С. Тахтарова


Покликання на статтю