Загородній Анатолій Глібович — Енциклопедія Сучасної України

Загородній Анатолій Глібович

ЗАГОРО́ДНІЙ Анатолій Глібович (29. 01. 1951, с. Велика Багачка, нині смт Полтав. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1990), проф. (1998), акад. НАНУ (2006; у 2009–12 – її гол. учений секр., 2012–20 – віце-президент, від 2020 – президент), іноз. чл. РАН (2011). Премія ім. К. Синельникова АН УРСР (1991), Держ. премія України в галузі н. і т. (2005). Орден «За заслуги» 3-го (2008) та 2-го (2016) ступ. Закін. Харків. ун-т (1972). Відтоді працює в Ін-ті теор. фізики НАНУ (Київ): від 1996 – зав. відділу теорії та моделювання плазм. процесів, від 2002 – дир. За сумісн. – проф. каф. фіз.-мат. наук Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія» (1992–2005) та каф. квант. теорії поля фіз. ф-ту Київ. ун-ту (від 1996). Гол. ред. «Українського фізичного журналу» (від 2011).

Наук. дослідження: теорія електромагніт. флуктуацій у плазмі та плазм.-молекуляр. системах; кінет. теорія турбулент. та запорош. плазм. Розробив статист. теорію просторово-обмежених плазм.-молекуляр. систем; послідовну кінет. теорію запорош. плазми і сформулював строгі мікроскоп. рівняння й ланцюжок рівнянь Боголюбова для такої плазми; розвинув теорію гальмів. випромінювання у плазм.-молекуляр. системах, яка послідовно враховує усі можливі процеси розсіювання за участі зарядж. частинок та молекул; узагальнив теорію флуктуацій у стійкій стаціонар. плазмі на випадок турбулент. плазми з дифузійно-дрейф. рухами рідинного типу; запропонував модель немарків. дифузії частинок у турбулент. плазмі, що дає змогу описувати насичення плазм. нестійкостей у гранич. випадках слабкої та сильної турбулентностей.

Пр.: Статистическая теория плазменно-молекулярных систем. Москва, 1990; Statistical theory of turbulent transport (non-Markovian effects) // Physics of Plasmas. 1999. Vol. 6, № 6; Stationary velocity and charge distribution of grains in dusty plasmas // Phys. Rev. Lett. 2000. Vol. 84; Statistical theory of dusty plasmas: Microscopic description and numerical simulations // Physics of Plasmas. 2001. Vol. 8, № 5; Screening of dust grains in a weakly ionized gas: Effects of charging by plasma currents // Phys. Rev. E. 2003. Vol. 67; Shielding of moving particle in a nonequilibrium plasma // JETP Letters. 2008. Vol. 88 (усі – співавт.).

Літ.: 50-річчя члена-кореспондента НАН України А. Г. Загороднього // Вісн. НАНУ. 2001. № 1.

В. І. Засенко


Покликання на статтю