Загорський Теодор Якович — Енциклопедія Сучасної України

Загорський Теодор Якович

ЗАГО́РСЬКИЙ Теодор Якович (30. 11(13. 12). 1905, м. Катеринослав, нині Дніпропетровськ – 24. 10. 1989, там само) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1967), проф. (1968). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Дніпроп. ІНО (1930). Відтоді працював у Дніпроп. ін-ті інж. залізнич. транспорту; 1945–69 – у Львів. політех. ін-ті: від 1965 – проф. каф. вищої математики; 1969–89 – проф. однойм. каф. Дніпроп. інж.-буд. ін-ту. Наук. дослідж. присвяч. питанням теорії диференціал. рівнянь з частинними похідними парабол. типу.

Пр.: Смешанные задачи для систем дифференциальных уравнений с частными производными параболического типа. Л., 1961; Первая краевая задача связанной термоупругости в одномерном пространстве // Динам. прочность и устойчивость элементов крупных машин: Сб. науч. тр. Вып. 1. Дн., 1973 (співавт.); Температурное поле периодически действующего теплообменника // Матем. методы тепло-массопереноса: Сб. науч. тр. Дн., 1980 (співавт.); Шумові параметри польових транзисторів з р–n-переходом в мікрорежимі // Напівпровідник. електроніка в техніці зв'язку: Зб. ст. Вип. 25. К., 1985 (співавт.).

Літ.: Нариси історії Придніпровської державної академії будівництва і архітектури. Дн., 2005.

Т. А. Шпаковська


Покликання на статтю