Заграй Ярослав Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Заграй Ярослав Михайлович

ЗАГРА́Й Ярослав Михайлович (10. 06. 1933, c. Будьків, нині Пустомитів. р-ну Львів. обл.) – фізико-хімік. Д-р хім. н. (1968), проф. (1990). Закін. Львів. ун-т (1956). Відтоді працював на Львів. велозаводі. 1957–68 – в Ін-ті заг. та неорган. хімії АН УРСР; 1969–79 – в Ін-ті колоїд. хімії і хімії води АН УРСР (обидва – Київ): ст. н. с., водночас 1973–79 – зав. (на громад. засадах) неструктур. відділу фіз.-хім. методів регулювання складу вод, 1973–76 – заст. дир. з наук. роботи. 1979–87 – заст. нач. Гол. упр. н.-д. робіт, 1988–92 – нач. Упр. та чл. колегії Мін-ва вищої та серед. спец. освіти УРСР. Від 1992 – дир. Держ. інж.-екол. комплексу, водночас проф. каф. охорони праці і навколиш. середовища Нац. ун-ту буд-ва і арх-ри (Київ). Основні напрями наук. досліджень: фіз. хімія, фундам. та прикладна екологія, теорія та практика процесів у системах іоніт–розчин, процеси у склад. багатокомпонент. екосистемах, комплексні технології утилізації і переробки відходів пром. підпр-в. Організатор видання і чл. редколегії 4-том. «Англо-німецько-французько-українського технічного словника» (Л., 1999), започаткованого у 1940-х рр. І. Ковальським.

Пр.: Физико-химические явления в ионообменных системах. К., 1988; Самосогласованные ионные системы. К., 2001; Вплив фізичних і хімічних забруднювачів на еко- і біосистеми. К., 2009.

Є. І. Гладишевський


Покликання на статтю